PLAN B MULTI TECH COMPANY LIMITED

PLAN B MULTI TECH COMPANY LIMITED

บริษัท แพลนบี มัลติเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งงานเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อสร้างอาทิ เช่นงานระบบกันซึม งานซ่อมแซมโครงสร้าง งานเสริมกำลังโครงสร้าง งานพื้นอุตสาหกรรม งาน เคลือบผิวป้องกันการกัดก่อนจากสารเคมี โดยเลือกใช้สินค้าคุณภาพสูง จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น SIKA FOSROC CORMIX BASF เป็นต้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart